Workshops

Workshop Visual Storytelling

Als organisatie, groep of individu wil je leven naar je kernwaarden en je voldaan voelen. Misschien ben je vastgelopen, afgeleid of heb je nood aan meer inzicht? Of ben je onderweg je doel en richting kwijtgeraakt. Je wilt een bepaald thema of vraagstuk helder krijgen en onderzoeken. Dit kan individueel of in groep in een veilige, warme en creatieve sfeer.

Art-based onderzoek heeft aangetoond dat het maken van collages, ingebed in een specifieke vraagstelling- en tijdsstructuur, een verbluffend effect heeft op welzijn, mindfulness, (zelf)compassie, relaties en groepscohesie. Gecombineerd met het neurologische en psychologische vermogen van beelden om te beïnvloeden en te activeren, kom je tot een zeer effectief, creatief en visueel hulpmiddel voor persoonlijke en professionele groei. De methodiek leidt tot verrassende inzichten en omvat tegelijkertijd betekenislagen die je in één oogopslag verbinden met je kernwaarden, uitdagingen, kracht en doel.

Collage captures the complexity of what you need to express and transcends your limits of cognition and perception. Collage making empowers, delights  and heals people. Collage is truly connecting and shares human stories on a soul level without the limits of the mind.

What I really liked is that we don’ t use words to express ourselves but images. It’s a new way for me to express myself. This allowed me to step out of my comfort zone and think differently. I also liked the fact , at the end, Veerle explained the meaning of certain elements such as shapes, colours, landscapes, animals, etc. This enabled me to give more meaning to my collage while sharing and to see it from another perspective.
(studente UCLL Hogeschool)

Om deel te nemen zijn er geen creatieve of artistieke vaardigheden vereist. Het artistieke resultaat is van ondergeschikt belang aan het bewustwordingsproces. Mensen beschrijven deze workshop als inspirerend, inzichtelijk, krachtig, verbindend en zelfs levensveranderend.

What I Liked the most about this experience was being completely free while being guided through the steps. I could use my intuition for the choice of images and my creativity to assemble them.
(studente UCLL Hogeschool)

Heb je interesse of vragen? Neem gerust contact op. Dan bespreken we verder wat er leeft en mogelijk is in een persoonlijk gesprek.

Visualizing Your Story is Truly Empowering